Alapszabály (kivonat)

I. Az Egyesület adatai

 1. Az Egyesület neve: Debreceni Táncművészeti és Egészségkultúra Egyesület
 2. Az Egyesület székhelye: 4063 Debrecen- Nagymacs, Dohányos u. 3. sz.
  Az Egyesület levelezési címe: 4063 Debrecen-Nagymacs, Dohányos u. 3. sz.
 3. Az Egyesület működési területe: Magyarország

II. Az Egyesület célja és feladatai

1) Az Egyesület célja:

 • Távoli kultúrák táncainak és harcművészetének (India, Brazília) népszerűsítése, megismertetése;
 • Prevenció és egészségfejlesztés a tánc és a művészetek gyógyító erejével (gyermekek, felnőttek testi-lelki-szellemi segítése).

2) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3) Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi feladatokat végzi:

 • Távoli kultúrák táncainak és harcművészetének (India, Brazília) oktatása;
 • A tánchoz és a brazil harcművészethez szorosan kapcsolódó zenei háttér oktatása;
 • Különböző tánc, illetve harcművészeti előadások készítése, a lebonyolításhoz szükséges technikai háttér megteremtése (pl.: tánc, illetve a harcművészeti előadások kellékeinek, hangszereinek, kosztümjeinek a készítése, beszerzése);
 • Összművészeti projektek kidolgozása (képzőművészet, mozgásművészet, színház, zene);
 • Kortárs technikák felhasználásával különböző kultúrák mozgásanyagának az ötvözése;
 • Részvétel különböző rendezvényeken, fesztiválokon határainkon innen és túl;
 • Külföldi tanulmányutak szervezése;
 • Külföldi és hazai vendégtanárok, előadók meghívása, előadások szervezése;
 • Kulturális és közösségi összejövetelek szervezése;
 • Ismeretterjesztés (web, print) weboldal programozása, grafikai munkák, könyv és multimédia kiadás, sajtó hirdetések a távoli kultúrák táncainak és harcművészetének a köréből;
 • Egészségmegőrzés a tánc és a társművészetek segítségével;
 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő és tánc táborok, előadások, kiállítások szervezése;
 • Jótékonysági rendezvények szervezése a kitűzött célok megvalósításához;
 • A gyermekek, fiatalok, felnőttek egészséges és harmonikus életének elősegítése;
 • Egészséges életmód tanácsadás, táplálkozási bemutatók, mentál higiénia klubok szervezése.

4) Az egyesület közhasznú tevékenységei :

Az egyesület, mint közhasznú szervezet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységeket folytatja, az alábbiak szerint:

 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 3. Tudományos tevékenység, kutatás,
 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 5. Kulturális tevékenység,
 6. Kulturális örökség megóvása,
 7. Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
 8. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 9. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 10. Rehabilitációs foglalkozás,
 11. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő kölcsönzést is- és kapcsolódó szolgáltatások.

Egyesület adatai

Egyesület neve:

Debreceni Táncművészeti és Egészségkultúra Egyesület

Adószám:

18140417-1-09

Levelezési cím:

4063 Debrecen-Nagymacs, Dohányos u. 3. sz.

Email:

Kapcsolat

Magyar Adrienn

+36 30 360 1219

Magyar Róbert

+36 30 360 1220